Beautise Clinic เพิ่มประสบการณ์การบริการด้วยฟีเจอร์ Appointment


บิวทิส คลินิก ดำเนินธุรกิจประเภท คลินิกเสริมความงาม ที่ให้บริการด้านผิวพรรณและความงามแบบครบวงจร ด้วยเครื่องมือวิทยาการ และนวัตกรรมสมัยใหม่ รวมถึงทรีตเม้นท์และหัตถการอย่างถูกหลักวิชาการ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์และผิวพรรณ ที่พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำและดูแลคนไข้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย และบริการที่ดีที่สุด ภายใต้ Concept “อย่ารอ…ให้ใครสวยกว่า”

 

บิวทิส คลินิก ได้ใช้ตัวช่วยอย่าง ฟีเจอร์ Appointment ในการนัดหมายของลูกค้าอย่างเป็นประจำทุกวันอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 2 สาขา ไม่ว่าจะเป็น สาขางามวงศ์วาน หรือ สาขารามคำแหง มีการเพิ่ม Appointment ไม่ต่ำกว่า 10 การนัดหมายต่อวัน มาตั้งแต่วันเปิดตัวแอปพลิเคชัน Beautise Clinic จนถึงปัจจุบันรวมเป็นเวลาถึง 3 เดือนแล้ว

 

 

 

 

บิวทิส คลินิก เป็น คลินิกเสริมความงามที่ให้บริการทางด้านความงามแบบครบวงจร มีการบริการที่หลากหลายประเภท ทำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างไม่ขาดสาย ทำให้บิวทิส คลินิกเลือกตัวช่วยอย่าง ฟีเจอร์ Appointment มาช่วยจัดการระบบการจองของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ทั้งใช้ง่ายและเก็บฐานข้อมูลของลูกค้าที่มาใช้บริการไว้อีกด้วย ซึ่งตัวฟีเจอร์ Appointment นั้น สามารถแยกประเภทการบริการต่างๆอย่างชัดเจน สามารถบันทึกข้อความถึงลูกค้าในการเตรียมตัวก่อนมาใช้บริการแต่ละครั้ง พร้อมการแจ้งเตือนการนัดหมายไปยังมือถือของลูกค้าก่อนวันนัดหมายล่วงหน้าหนึ่งวันอีกด้วย

ลงเมื่อวันที่: 27 กันยายน 2017