True Business 2015


ทรูบิสิเนส ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการสื่อสารชั้นนำเพื่อธุรกิจทุกขนาด ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจให้เหนือกว่า ด้วยบริการแบบคอนเวอร์เจนซ์ทำให้สินค้าและบริการจากเครือทรูช่วยเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจ สะดวกสบายในการบริหารจัดการด้วยการออกแบบเทคโนโลยีแบบครบวงจรให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งบริการโทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ อินเทอร์เน็ตสำหรับองค์กร โซลูชั่นและแอพพลิเคชั่น ครบทั้งความคุ้มค่า ประหยัดค่าใช้จ่าย และบริการอย่างเข้าใจ เพื่อร่วมสร้างความสำเร็จไปพร้อมกับธุรกิจของลูกค้า ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่กลุ่มธุรกิจ ทรูบิสิเนส จึงมีการจัดงานสัมมนาใหญ่ TrueBusiness Forum 2015 “Connecting the world Connecting your business” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.20 น. ณ พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน โดยสีสันของานสัมมนานี้คือ ผู้เข้าร่วมงานสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น TrueBusiness ที่ถูกพัฒนาขึ้นด้วย SHOPPENING Platform ที่มีฟีเจอร์รองรับสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากทรูให้กับกลุ่มลูกค้าได้ อาทิ นิตยสารออนไลน์ Techno Notes, ข้อมูลโปรโมชั่นพิเศษจากทรู, สินค้าและบริการของทรู, รายละเอียดของงานสัมมนาและรับสมัครสมาชิก เป็นต้น นอกจากนี้แล้วภายในแอพพลิเคชั่นยังมีฟีเจอร์พิเศษอย่างการชมถ่ายทอดสดงานสัมมนา และแสตมป์การ์ดซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เป็นกิจกรรมเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมงานสัมมนา เพียงสแกน QR Code ตามบู๊ทต่าง ๆ ที่กำหนดภายในงานให้ครบ ก็สามารถไปรับของรางวัลได้ที่บู๊ท TrueBusiness ได้ทันที

ลงเมื่อวันที่: 27 กันยายน 2017