SHOPPENING เป็น 1 ในธุรกิจของ 2 3 Perspective (บริษัท ทูทรีเปอร์สเปกทีฟ จำกัด) ก่อตั้งเมื่อปี 2551 เป็นผู้นำใน การให้บริการและให้คำปรึกษาด้าน Technology Management รวมถึงการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ e-commerce และ โมบายแอปพลิเคชัน

SHOPPENING เป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นและแพลตฟอร์มโมบายแอปพลิเคชันแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถมีโมบายแอปพลิเคชันสำหรับแบรนด์หรือธุรกิจของตนเอง ช่วยธุรกิจสามารถบริหารความสัมพันธ์ Customer Relationship Management – CRM) เข้าถึงและปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อย่างมีประสิทธิผล มีฟีเจอร์ให้เลือกหลากหลาย ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว พร้อมทั้งเครื่องมือในการจัดการส่วนต่างๆ ละการวัดผลดูสถิติการใช้งาน แบรนด์หรือธุรกิจจะได้แอปพลิเคชันอยู่บน Apple Store & Google Play Store และเริ่มใช้ระบบได้ภายในระยะเวลาเพียง 2-3 สัปดาห์

SHOPPENING พร้อมที่จะให้บริการด้วยกลยุทธ์ของแอปที่เข้าใจธุรกิจ ด้วยทีมงาน Mobile specialist มืออาชีพ ที่จะคอยช่วยเหลือธุรกิจของคุณ รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำ และ วางแผนการตลาดอย่างครบวงจร

9+

Years of
Experience

70+

Business
Clients

100+

Mobile
Application

70+

Professional
Full-Time
Workers

SHOPPENING มีรูปแบบการให้บริการทั้งสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง SMEs และยังให้บริการในการพัฒนา Mobile Application for Enterprise เพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ที่มีความเฉพาะเจาะจงบนโมบายแอปพลิเคชัน

We prove ourselves by ‘STANDARD’

บริษัท ช้อปเพนนิ่ง จำกัด ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการพัฒนากระบวนการผลิตและกระบวนการทำงาน (Capability Maturity Model Integration –CMMI) ซึ่งเป็น Framework มาตรฐานในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Process Improvement Framework) ที่ดำเนินการโดยCarnegie Mellon University ประเทศสหรัฐtอเมริกา โดยได้ผ่านการประเมิน CMMI Maturity Level 3 (Version 1.3) ในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ในฝ่าย Operation and Technical Department เมื่อเดือน มิถุนายน 2015

การพัฒนาซอฟท์แวร์โดยเฉพาะระดับกลาง หรือ ขนาดใหญ่ ผู้พัฒนาจำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ โครงการ เพื่อให้โครงการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ซึ่งการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่ดีนั้น จะเกิดขึ้นได้ต้องเริ่มจากความมีมาตรฐานของ ทีมงานทั้งทีมที่ร่วมในการพัฒนาเป็นเรื่องสำคัญในกระบวนการทำงาน ทีมงานทั้งหมดต้องรักษามาตรฐานการทำงานให้มีความคง ตลอดระยะเวลาการพัฒนาการทำงานเป็นระบบที่ดีนอกจากจะอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย ยังต้องคำนึงถึงมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่กำหนดไว้ชัดเจน เป็นแบบแผนเพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจตรงกัน ทางบริษัท ช้อปเพนนิ่ง จำกัด เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าง จึงได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานและเข้ารับการประเมินตามมาตรฐาน CMMI

Your TRUST is our REWARDS

รอบชิงชนะเลิศรางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 10 ประเภทบุคคลทั่วไป ประจําปี 2558 จัดโดยมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงรับเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาของ มูลนิธิฯ (ซึ่งในครั้งที่ 10 นี้ ไม่มีรางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลทั่วไป)

บริษัทฯได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยมาตรฐาน Capability Maturity Model® Integration (CMMI) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช)

ชนะเลิศการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ The WINNER of Thailand ICT Award 2011 ประเภท Communication จัดโดย สมาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชนะเลิศการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ The WINNER of Thailand ICT Award 2010 ประเภท Start-up จัดโดย สมาคมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย สนับสนุนโดย สํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชนะเลิศโครงการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งชาติ The WINNER of Thailand Excellence Software Contest and Award 2010 จัดโดยสํานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร